Re-integratie

foto-03-1438250Re-integratie 1e spoor
Als een werknemer langdurig ziek is moet eerst worden gekeken of deze persoon zijn huidige functie, met eventuele aanpassingen, kan hervatten. Indien dit niet het geval is zal onderzocht moeten worden of een andere beschikbare functie binnen de eigen organisatie passend is.

U kunt dit laten toetsen door een arbeidskundig onderzoek.

Re-integratie 2e spoor/externe re-integratie
Indien uit het arbeidskundig onderzoek blijkt dat re-integratie binnen uw eigen organisatie niet mogelijk is, dan zal elders gezocht moeten worden naar een passende functie. Het doel van externe re-integratie is het vinden van een duurzame, passende baan buiten uw eigen organisatie.

Wilt u meer weten over hoe frans heijmans – advies in arbeidsmobiliteit u kan ondersteunen bij een arbeidskundig onderzoek en externe re-integratie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.